30.9.10

Μεγας ΑλεξανδροςIt was as if the dawn broke forth in song

as Alexander lay concealed in Olympias' womb.

The forests of Macedonia rustled in accord,

surrounding Pella's grove at Phillip's castle.

*

The young prince saddled his horse and rode

toward the East,

transforming the world.

Bucephalus strained,

Bucephalus stamped,

Bucephalus struggled

against the youth's strength.

*

The Iliad ran through his dreams,

engrossed ... soon he stood upon the hill of Troy ...

Achilles was near.

We remember Issus Battle, Darius' death,

the battlefield at Gaugamela,

Persepolis reduced to ruins...

Still Susa's fountains add their melodious melody

to the joyous sound of strings and wedding dance,

as Orient's splendor with the legion was entwined.

*

The young man's path led on to the heights of Hindu Kush

where battle he did win, but lost Bucephalus.

*

Babylon, Babylon, Babylon cries silently

for a young son of Greece,

the friend of his youth, Hephaestion,

Iskander even...

*

A king's golden throne is shattered,

scattering stardust through the night for light.

*

For centuries the desert sands remain aglow,

borne within a mind as old as time.

Twilight falls, spreading its glow over the Euphrates,

from whose depths Hellas' legacy emerges,

harbored in the dawn as it breaks forth in song...

***

Ποίημα της Christa Wehner Radeburg
Μεταφρασμένο από τα γερμανικά από την Lynne Kvinnesland
Copyright 1999 Museum of European Art

Εικόνα: Alexander από τον Arno Breker

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Η ΣΕΛΗΝΗ ΤΩΡΑ
Εθνικίστριες και Υπερήφανες!
Για μια Μεγάλη Ελλάδα σε μια Ελεύθερη Ευρώπη.

  © Blogger templates 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP