31.5.10

Ακομα ευκολοτερη η αποκτηση ελληνικης ιθαγενειας

Το ζήτησε η εξ Αφρικής ψηφοφόρος και το έκαναν...


"Βελτίωσαν" το νομοσχέδιο για να μην δυσκολευτεί στο ελάχιστο κανένας αλλογενής να πάρει την ελληνική ιθαγένεια...

Με εγκύκλιο, που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών προς όλα τα συναρμόδια υπουργεία και τις Περιφέρειες, επισημαίνει ότι με το ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις», επέρχεται σειρά από «αποφασιστικές τομές» στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Τομές, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «στη βάση μίας αντίληψης για τον Έλληνα πολίτη και το Ελληνικό έθνος, που στηρίζεται στο δημοκρατικό και φιλελεύθερο χαρακτήρα του πολιτεύματός μας».

Προστίθεται δε ότι «στόχος των εν λόγω καινοτομιών και βελτιώσεων είναι η πλήρης αποκατάσταση της αρχής του κράτους δικαίου στο πεδίο της πολιτογράφησης και ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού δικαίου της ιθαγένειας, σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής μας και τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και τα ελληνικά προηγούμενα "ανοικτής" αντίληψης για την ιδιότητα του πολίτη, που βρίσκεται σε ολόκληρη την συνταγματική μας παράδοση».

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις αφορούν «στην καθιέρωση νέων τρόπων κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης, ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα, με την υποβολή σχετικής δήλωσης και αίτησης, στην τροποποίηση των προϋποθέσεων πολιτογράφησης, ιδίως με τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου διαμονής από τα 10 χρόνια κατά την τελευταία 12ετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης στα 7 χρόνια, με ειδικές ρυθμίσεις για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., τους συζύγους Ελλήνων με τέκνο, τους έχοντες τη γονική μέριμνα τέκνου ελληνικής ιθαγένειας, τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, τους ανιθαγενείς, τους ομογενείς κλπ».

Επίσης, τροποποιήσεις έγιναν «στα δικαιολογητικά της πολιτογράφησης, στη διαδικασία της πολιτογράφησης, στην καθιέρωση υποχρέωσης αιτιολογίας της απόφασης επί αίτησης πολιτογράφησης, στην ορκωμοσία του πολιτογραφηθέντος αλλοδαπού μετά την ενηλικίωσή του, στη σύσταση Επιτροπής Πολιτογράφησης σε κάθε Περιφέρεια της Χώρας, στη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ιθαγένειας και στην καθιέρωση προθεσμιών για όλα τα στάδια έως την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης πολιτογράφησης».

Πηγή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Η ΣΕΛΗΝΗ ΤΩΡΑ
Εθνικίστριες και Υπερήφανες!
Για μια Μεγάλη Ελλάδα σε μια Ελεύθερη Ευρώπη.

  © Blogger templates 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP