2.5.10

Γιατι μισουν τον Εθνικισμο...


Η φυσική κλίσις ενός μεγάλου μέρους των Εβραίων επαναστατών δια τας ιδέας του διεθνούς σοσιαλισμού, εξηγείται από της ονομαζομένης ιουδαϊκής αφομοιώσεως. Οι αφομοιούμενοι είναι άνθρωποι που εξερριζώθησαν από την ιδικήν των εθνικήν γην, που απεσπάσθησαν από τον εθνικόν των πολιτισμόν χωρίς όμως να δυνηθούν να αφομοιωθούν οργανικώς εις ένα άλλο περιβάλλον, εις έναν άλλον εθνικόν πολιτισμόν. Είναι άνθρωποι που στέκονται μεταξύ και έξω των εθνών και των πολιτισμών, άνθρωποι που διάκεινται εχθρικώς προς κάθε τι το εθνικόν και οργανικόν, πρεσβεύουν δε τον τεχνητόν διεθνισμόν.

«Αυτοί, οι Εβραίοι αφομοιούμενοι» γράφει ο Κλάτσκιν, ένας εκ των περιφημοτέρων εθνικών Εβραίων συγγραφέων «είναι ευχαρίστως κοσμοπολίται. Χωρίς ρίζας δεν δύνανται να αισθανθούν τας μυστικάς δυνάμεις του Εθνικού Πνεύματος. Γίνονται ευχαρίστως ερμηνευταί και μεσίται των διαφόρων εθνικών πολιτισμών, τους ανακατεύουν και τους νοθεύουν, επειδή περιφρονούν κάθε οργανικόν σύνολον… δεν έχουν πουθενά ειδικώς πατρίδα, μα παντού βρίσκουν πατρίδα, είναι ευχαρίστως ριζοσπαστικοί και υπερμοντέρνοι, είναι αρνηταί, αναποδογυρίζουν τας αξίας, είναι αναχικοί, γυμνές ψυχές, χρεωκοπημένοι, που έχασαν την εθνικήν των υπόστασιν, προλετάριοι της διανοήσεως, δεν ευρίσκουν πουθενά ησυχίαν, είναι οι κρίκοι που απεσπάσθησαν από την αλυσίδα της ιστορίας. Ο ιδεαλισμός των είναι πάντοτε ύποπτος, επειδή είναι εύκολο σ’ έναν που δεν έχει ρίζας να ελευθερωθεί από τα καθιερωμένα να γίνει ιεραπόστολος της ελευθερίας και ζηλωτής μιας νέας ιδέας. Διαταράσσουν και συγχέουν τα πάντα. Εφευρίσκουν συγγενείας και παρομοιώσεις μεταξύ αντιθέσεων, συνδυάζουν τα ασυνδύαστα»…

Σίτσα Καραϊσκάκη, 1934
"Εβραίοι και Κομμουνισμός"


Στην εικόνα:
Η Ana Pauker (γεννήθηκε ως Hannah Rabinsohn και άλλαξε το όνομά της αργότερα), υπουργός εξωτερικών της Ρουμανίας 1947-52, ανεπίσημη ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος μεταπολεμικά και, όλως συμπτωματικώς, Εβραία.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Η ΣΕΛΗΝΗ ΤΩΡΑ
Εθνικίστριες και Υπερήφανες!
Για μια Μεγάλη Ελλάδα σε μια Ελεύθερη Ευρώπη.

  © Blogger templates 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP