28.8.07

Γυναίκες της Λακωνίας


...Οι νέες γυναίκες, που ήλθαν με τους Μανιάτες αρχηγούς, κατάγονταν από τα χωριά του Μαλευριού και ανάμεσα σ' αυτές και η Ελένη Αναϊπάκου ή Αναϊπόνυφη, που ακολουθούσε το τμήμα του Γιάννη Σκυφάκου. Το χωριό της ήταν η Τσεροβά. Ο άντρας της είχε σκοτωθεί στη μάχη της Βέργας. Κρατούσε από τα χέρια τα δύο της παιδιά και στον ώμο της είχε κρεμάσει τα όπλα της. Την πλησίασε ο παπα-Βαρζακάκος.

"Πάρτα παιδιά μου, παπα-Γιώργη", του είπε, μη αφήνοντας τον να μιλήσει, που ήταν έτοιμος. "Στείλτα με τα άλλα παιδιά. Εγώ πρέπει να πολεμήσω, για να σκοτώσω όσους μπορώ περισσότερους Αραπάδες. Έτσι μόνο θα 'γδικιωθώ τον άντρα μου, που σκοτώθηκε στον Αλμυρό".

"Και τα όπλα που τα βρήκες;" Ρώτησε ο παπα-Βαρζακάκος. "Είναι τα όπλα του άντρα σου;"

"Όχι, παπά μου", επενέβηκε ο αρχηγός Γιάννης Σκυφάκος. "Σκότωσε έναν Αράπη και τα πήρε. Τη βρήκαμε στο δρόμο να 'ρχεται για τον Πολυάραβο. Και την πήραμε μαζί μας".

Ο παπα-Βαρζακάκος πήρε τα παιδιά της, ευλόγησε τα όπλα της και πηγαίνοντας να τακτοποιήσει τα μικρά μαζί με τα άλλα παιδιά του χωριού διαλογιζόταν όσα του διηγήθηκε με συντομία ο καπετάνιος Σκυφάκος και τα έγραψαν αργότερα οι Ιστορικοί της Επανάστασης του 1821:
"Ταύτην φεύγουσαν μετά των δύο μικρών τέκνων της, τα οποία έφερνε εις την αγκαλιάν της, προς τον Πολυάραβον και μη δυναμένη, ένεκα του βάρους αυτών να βαδίση δρομαίως, είς τίνα ανωφέρειαν την κατέφθασεν Αιγύπτιος στρατιώτης, όστις συνέλαβεν αυτήν από της ζώνης της και την έσυρε προς το μέρος του, διότι η ζώνη της ελύθη και εκρέματο το εν εκ των άκρων της, ο Αιγύπτιος συνέλαβε το άκρον τούτο και δι' αυτού έσυρε την Ελένην. Τότε η Ελένη, αφήσασα τα τέκνα της κατά γης, συνέλαβε το άλλο άκρον της ζώνης, εις το οποίον είχε δέσει και ένα κόμπον εγκλείοντα τας οικονομίας της και προσεπάθει να αποσπάσει την ζώνην από τον Αιγύπτιον. Τότε διεξήχθη μεταξύ των αγών διελκυστίνδος, καθ' ον προσεπάθει έκαστος να πάρει προς το μέρος του τον άλλον. Οτε δε ο άγων ήτο εις την έντασίν του και η ζώνη ευρίσκετο λίαν τεταμένη, αφήκεν αποτόμως το κρατούμενον παρ' αυτής άκρον η Ελένη και ο Αιγύπτιος ανετράπη εις την κατωφέρειαν. Αμέσως δε επετέθη κατ' αυτού, ευρισκομένου υπτίου, η ηρωίς Ελένη και αποσπάσασα την ξιφολόγχην του την εβύθισεν εις το στήθος του και ούτω απηλλάγη του διώκτου της και διέσωσε και την οικονομίαν της".
(Γ. Γιαννακάκος-Ραζέλος. "Οι Αγώνες της Μάνης δια την ελευθερίαν" ΣΕΛ. 126).

***

Ένα περιστατικό από το εκπληκτικής περιγραφικότητας κείμενο του Γιάννη Ρουμελιώτη, για την μάχη του Πολυαράβου (26-28/8/1826). Συστήνεται να το διαβάσετε ολόκληρο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Η ΣΕΛΗΝΗ ΤΩΡΑ
Εθνικίστριες και Υπερήφανες!
Για μια Μεγάλη Ελλάδα σε μια Ελεύθερη Ευρώπη.

  © Blogger templates 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP